• th.meteonews.net
  • พื้นที่เล่นสกี „Astenlift Goldegg/St-Veit - ski amadé“

พื้นที่เล่นสกี „Astenlift Goldegg/St-Veit - ski amadé“

Astenlift Goldegg/St-Veit - ski amadé

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 4. มีนาคม 2022, 22 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 25/25 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect