พื้นที่เล่นสกี „Alpbachtal“

Alpbachtal

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. มกราคม 2021, 18 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 55/55 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย ไม่มีข้อความ
แหล่งข้อมูล ubiconnect