พื้นที่เล่นสกี „Engelberg - Brunni“

Engelberg - Brunni

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 30. มีนาคม 2023, 7 น.
โทรศัพท์ +41 (0)41 639 60 60
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา -/35 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 28 มีนาคม 2023
ปริมาณหิมะตกใหม่ 0 cm
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 3/7
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด -/6
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด -/6 km
สภาพเส้นทางเล่นสกี ปิด

เลื่อน

เส้นทางเล่นเลื่อนที่เปิด 0/2
เส้นทางเล่นเลื่อนที่เปิด ปิด

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Engelberg - Titlis 11/29
Klewenalp-Stockhütte 2/14
Sörenberg 1/14
Ibergeregg 0/2
Goms - Obergoms 0/4

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Engelberg (1035 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้ามัว เปียก
อุณหภูมิ 14.4 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.7 mm
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 9 มิถุนายน 2023, 23:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

การคาดคะเน (1015 ม.รทก.)

ศุกร์9. มิ.ย. เสาร์10. มิ.ย.
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: น่าสบาย แห้งเป็นส่วนใหญ่ สภาพอากาศ: พายุฟ้าคะนอง ครั้งคราว
อุณหภูมิ 24 °C 22 °C
10 °C 10 °C
ระดับศูนย์องศา 3600 m 3700 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 7 4

สภาพอากาศ Engelberg

อันตรายจากหิมะถล่ม

ใช้ได้สำหรับภูมิภาค „Zentralschweiz“

การคาดคะเน ศุกร์09/06 เสาร์10/06
อันตรายจากหิมะถล่ม อันตรายจากหิมะถล่ม: น้อย อันตรายจากหิมะถล่ม: น้อย
น้อย น้อย