พื้นที่เล่นสกี „Sainte-Croix / Les Rasses“

Sainte-Croix / Les Rasses

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 13. เมษายน 2022, 15 น.
โทรศัพท์ +41 (0)24 423 03 23
หิมะตกครั้งสุดท้าย 22 กุมภาพันธ์ 2022
แหล่งข้อมูล MySwitzerland.com

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด -/9
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด -/9
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 0/22 km
สภาพเส้นทางเล่นสกี สิ้นสุดฤดูการเล่น

การคาดคะเน (1094 ม.รทก.)

อังคาร5. ก.ค. พุธ6. ก.ค.
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร สภาพอากาศ: แดดจ้าพอสมควร
อุณหภูมิ 21 °C 20 °C
9 °C 9 °C
ระดับศูนย์องศา 3800 m 3800 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 8 8

สภาพอากาศ Sainte-Croix

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Vallée de La Brévine -/0
Val-de-Travers/La Robella 1/4
Vallée de Joux 0/7
Vallée de La Sagne -/0
La Chaux-de-Fonds -/0