พื้นที่เล่นสกี „Thollon-les-Mémises“

Thollon-les-Mémises

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 20. มกราคม 2021, 15 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 20/60 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 13 ธันวาคม 2020
ปริมาณหิมะตกใหม่ 10 cm
แหล่งข้อมูล skifrance, anmsm

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 0/15
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 0/16
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 0 km

การเล่นสกีครอส-คันทรี

เส้นทางเล่นสกีทางไกลที่เปิด 0 km
สภาพหิมะ แข็ง

การคาดคะเน (930 ม.รทก.)

พฤหัสบดี21. ม.ค. ศุกร์22. ม.ค.
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: มีเมฆสลับ สภาพอากาศ: ฝนปนหิมะตกหนา
อุณหภูมิ 7 °C 5 °C
2 °C 1 °C
ระดับศูนย์องศา 2000 m 1400 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 1 1

สภาพอากาศ Thollon-les-Mémises

พื้นที่เล่นสกีอื่นๆ

พื้นที่เล่นสกี เปิด
Thollon les Mémises - Bernex 1/12
Abondance -/9
Les Avants - Sonloup 1/1
Rochers-de-Naye - Caux 5/5
Chatel 0/42
Les Pléiades 4/4