พื้นที่เล่นสกี „Pierre Saint-Martin“

Pierre Saint-Martin

การปรับค่าให้ทันกาลครั้งสุดท้าย 10. เมษายน 2022, 9 น.
ระดับความสูงของหิมะ หุบเขา/ภูเขา 70/200 cm
หิมะตกครั้งสุดท้าย 2 เมษายน 2022
แหล่งข้อมูล Domaines skiables de France

สกี

สถานบริการลิฟต์ที่เปิด 8/12
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 23
เส้นทางเล่นสกีที่เปิด 22/25 km
สภาพเส้นทางเล่นสกี ไม่มีการแจ้งข้อความ

การคาดคะเน (786 ม.รทก.)

อังคาร5. ก.ค. พุธ6. ก.ค.
สภาพอากาศ สภาพอากาศ: น่าสบาย แห้งเป็นส่วนใหญ่ สภาพอากาศ: มีพายุฟ้าคะนอง
อุณหภูมิ 23 °C 20 °C
15 °C 15 °C
ระดับศูนย์องศา 4100 m 3900 m
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต 9 8

สภาพอากาศ Isaba