สภาพอากาศทั่วไป แอฟริกา

อุณหภูมิสูงสุด

1. In Salah 45 °C
Tozeur 45 °C
ورقلة 45 °C