สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

8. มีนาคม 2021, 13 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +00:00h, เบอร์ลิน: +01:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. Lajes/Terceira 16 °C
Ponta Delgada 16 °C
Vila do Porto/Santa Maria 16 °C

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Murmansk -29 °C
2. Kuusamo -24 °C
3. Arkhangelsk -23 °C

รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ยุโรป