สภาพอากาศทั่วไป ยุโรป

เส้นไอโซบาร์

22. ตุลาคม 2021, 14 น., การแจ้งเวลาของภาพ เป็นเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC)
การคำนวณแปลงค่าหน่วย: ลอนดอน: +01:00h, เบอร์ลิน: +02:00h, İstanbul: +03:00h, มอสโก: +03:00h

อุณหภูมิสูงสุด

1. เซบียา 26 °C
2. Morón de la Frontera 25 °C
กอร์โดบา 25 °C