มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
03 มิ.ย. 131
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 137
06 มิ.ย. 129
07 มิ.ย. 145
08 มิ.ย. 146
09 มิ.ย. 149

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
03 มิ.ย. 18
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 14
06 มิ.ย. 15
07 มิ.ย. 16
08 มิ.ย. 18
09 มิ.ย. 15

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
03 มิ.ย. 9
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 8
06 มิ.ย. 10
07 มิ.ย. 11
08 มิ.ย. 11
09 มิ.ย. 11

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
03 มิ.ย. 0
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 0
06 มิ.ย. 0
07 มิ.ย. 0
08 มิ.ย. 0
09 มิ.ย. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์