มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 110
21 พ.ค. 108
22 พ.ค. 104
23 พ.ค. 71
24 พ.ค. 82
25 พ.ค. 95
26 พ.ค. 87

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 17
21 พ.ค. 15
22 พ.ค. 8
23 พ.ค. 11
24 พ.ค. 6
25 พ.ค. 6
26 พ.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 13
21 พ.ค. 4
22 พ.ค. 9
23 พ.ค. 13
24 พ.ค. 3
25 พ.ค. 6
26 พ.ค. 4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 1
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0
25 พ.ค. 0
26 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์