มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 49
30 ก.ย. 59
01 ต.ค. 32
02 ต.ค. 61
03 ต.ค. 57
04 ต.ค. 56
05 ต.ค. 43

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 4
30 ก.ย. 10
01 ต.ค. 7
02 ต.ค. 5
03 ต.ค. 5
04 ต.ค. 10
05 ต.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 13
30 ก.ย. 12
01 ต.ค. 13
02 ต.ค. 13
03 ต.ค. 6
04 ต.ค. 15
05 ต.ค. 18

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 0
01 ต.ค. 0
02 ต.ค. 0
03 ต.ค. 0
04 ต.ค. 0
05 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์