มลพิษในอากาศ Basel-Binningen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 77
16 ต.ค. 51
17 ต.ค. 69
18 ต.ค. 52
19 ต.ค. 19
20 ต.ค. 66
21 ต.ค. 80

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 10
16 ต.ค. 11
17 ต.ค. 15
18 ต.ค. 17
19 ต.ค. 17
20 ต.ค. 14
21 ต.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 22
16 ต.ค. 15
17 ต.ค. 17
18 ต.ค. 20
19 ต.ค. 32
20 ต.ค. 30
21 ต.ค. 3

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 1
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 2
20 ต.ค. 2
21 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Härkingen 30 km
Zürich 74 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์