มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 107
21 พ.ค. 85
22 พ.ค. 87
23 พ.ค. 104
24 พ.ค. 78
25 พ.ค. 85
26 พ.ค. 86

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 12
21 พ.ค. 14
22 พ.ค. 10
23 พ.ค. 14
24 พ.ค. 4
25 พ.ค. 3
26 พ.ค. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 2
21 พ.ค. 1
22 พ.ค. 2
23 พ.ค. 2
24 พ.ค. 0
25 พ.ค. 2
26 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์