มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
03 มิ.ย. 119
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 129
06 มิ.ย. 134
07 มิ.ย. 142
08 มิ.ย. 139
09 มิ.ย. 145

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
03 มิ.ย. 11
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 10
06 มิ.ย. 12
07 มิ.ย. 11
08 มิ.ย. 14
09 มิ.ย. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
03 มิ.ย. 5
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 4
06 มิ.ย. 4
07 มิ.ย. 4
08 มิ.ย. 5
09 มิ.ย. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์