มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
23 พ.ย. 69
24 พ.ย. 70
25 พ.ย. 71
26 พ.ย. 90
27 พ.ย. 85
28 พ.ย. 66
29 พ.ย. 31

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
23 พ.ย. 3
24 พ.ย. 5
25 พ.ย. 5
26 พ.ย. 4
27 พ.ย. 3
28 พ.ย. 3
29 พ.ย. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
23 พ.ย. 4
24 พ.ย. 5
25 พ.ย. 3
26 พ.ย. 2
27 พ.ย. 2
28 พ.ย. 2
29 พ.ย. 13

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์