มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
08 มิ.ย. 84
09 มิ.ย. 99
10 มิ.ย. 121
11 มิ.ย. 121
12 มิ.ย. 91
13 มิ.ย. 96
14 มิ.ย. 126

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
08 มิ.ย. 5
09 มิ.ย. 9
10 มิ.ย.
11 มิ.ย. 9
12 มิ.ย. 11
13 มิ.ย. 5
14 มิ.ย. 8

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
08 มิ.ย. 3
09 มิ.ย. 3
10 มิ.ย.
11 มิ.ย. 4
12 มิ.ย. 4
13 มิ.ย. 2
14 มิ.ย. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์