มลพิษในอากาศ Chaumont

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 60
30 ก.ย. 50
01 ต.ค. 67
02 ต.ค. 63
03 ต.ค. 60
04 ต.ค. 64
05 ต.ค. 76

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 2
01 ต.ค. 2
02 ต.ค. 0
03 ต.ค. 0
04 ต.ค. 5
05 ต.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 2
01 ต.ค. 2
02 ต.ค. 1
03 ต.ค. 1
04 ต.ค. 3
05 ต.ค. 4

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 26 km
เบิร์น 36 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์