มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มิ.ย. 145
17 มิ.ย. 130
18 มิ.ย. 100
19 มิ.ย. 113
20 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 88
22 มิ.ย. 91

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มิ.ย. 17
17 มิ.ย. 20
18 มิ.ย. 21
19 มิ.ย. 28
20 มิ.ย. 39
21 มิ.ย. 15
22 มิ.ย. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 8
17 มิ.ย. 8
18 มิ.ย. 6
19 มิ.ย. 8
20 มิ.ย. 6
21 มิ.ย. 5
22 มิ.ย. 4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0
21 มิ.ย. 0
22 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์