มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
26 พ.ย. 24
27 พ.ย. 16
28 พ.ย. 15
29 พ.ย. 24
30 พ.ย. 20
01 ธ.ค. 29
02 ธ.ค. 32

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
26 พ.ย. 25
27 พ.ย. 21
28 พ.ย. 15
29 พ.ย. 15
30 พ.ย. 15
01 ธ.ค. 13
02 ธ.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
26 พ.ย. 18
27 พ.ย. 20
28 พ.ย. 23
29 พ.ย. 23
30 พ.ย. 14
01 ธ.ค. 16
02 ธ.ค. 15

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
26 พ.ย. 0
27 พ.ย. 0
28 พ.ย. 0
29 พ.ย. 0
30 พ.ย. 0
01 ธ.ค. 0
02 ธ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์