มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
24 ม.ค. 38
25 ม.ค. 33
26 ม.ค.
27 ม.ค.
28 ม.ค.
29 ม.ค.
30 ม.ค. 36

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
24 ม.ค. 14
25 ม.ค. 15
26 ม.ค.
27 ม.ค.
28 ม.ค.
29 ม.ค.
30 ม.ค. 20

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
24 ม.ค. 12
25 ม.ค. 15
26 ม.ค.
27 ม.ค.
28 ม.ค.
29 ม.ค.
30 ม.ค. 18

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
24 ม.ค. 0
25 ม.ค. 0
26 ม.ค.
27 ม.ค.
28 ม.ค.
29 ม.ค.
30 ม.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์