มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 60
30 ก.ย. 55
01 ต.ค. 52
02 ต.ค. 61
03 ต.ค. 61
04 ต.ค. 69
05 ต.ค. 37

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 3
30 ก.ย. 5
01 ต.ค. 6
02 ต.ค. 2
03 ต.ค. 4
04 ต.ค. 8
05 ต.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 5
30 ก.ย. 6
01 ต.ค. 7
02 ต.ค. 5
03 ต.ค. 7
04 ต.ค. 7
05 ต.ค. 8

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 0
01 ต.ค. 0
02 ต.ค. 0
03 ต.ค. 0
04 ต.ค. 0
05 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์