มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 107
21 พ.ค. 102
22 พ.ค. 98
23 พ.ค. 103
24 พ.ค. 72
25 พ.ค. 99
26 พ.ค. 88

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 14
21 พ.ค. 21
22 พ.ค. 16
23 พ.ค. 19
24 พ.ค. 6
25 พ.ค. 6
26 พ.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 8
21 พ.ค. 4
22 พ.ค. 6
23 พ.ค. 8
24 พ.ค. 5
25 พ.ค. 6
26 พ.ค. 5

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0
25 พ.ค. 0
26 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์