มลพิษในอากาศ Payerne

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 47
16 ต.ค. 67
17 ต.ค. 57
18 ต.ค. 47
19 ต.ค. 49
20 ต.ค. 80
21 ต.ค. 82

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 12
16 ต.ค. 15
17 ต.ค. 18
18 ต.ค. 13
19 ต.ค. 14
20 ต.ค. 12
21 ต.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 13
16 ต.ค. 14
17 ต.ค. 13
18 ต.ค. 13
19 ต.ค. 16
20 ต.ค. 14
21 ต.ค. 3

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
เบิร์น 38 km
โลซาน 40 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์