มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
03 มิ.ย. 130
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 114
06 มิ.ย. 115
07 มิ.ย. 121
08 มิ.ย. 130
09 มิ.ย. 125

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
03 มิ.ย. 23
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 15
06 มิ.ย. 21
07 มิ.ย. 18
08 มิ.ย. 21
09 มิ.ย. 19

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
03 มิ.ย. 20
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 18
06 มิ.ย. 23
07 มิ.ย. 24
08 มิ.ย. 24
09 มิ.ย. 22

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์