มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 45
30 ก.ย. 45
01 ต.ค. 34
02 ต.ค. 53
03 ต.ค. 45
04 ต.ค. 51
05 ต.ค. 38

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 4
30 ก.ย. 8
01 ต.ค. 12
02 ต.ค. 6
03 ต.ค. 6
04 ต.ค. 12
05 ต.ค. 16

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 27
30 ก.ย. 23
01 ต.ค. 22
02 ต.ค. 19
03 ต.ค. 16
04 ต.ค. 19
05 ต.ค. 23

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์