มลพิษในอากาศ เบิร์น

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 99
21 พ.ค. 88
22 พ.ค. 86
23 พ.ค. 53
24 พ.ค. 46
25 พ.ค. 70
26 พ.ค. 93

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 19
21 พ.ค. 24
22 พ.ค. 20
23 พ.ค. 27
24 พ.ค. 12
25 พ.ค. 8
26 พ.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 23
21 พ.ค. 14
22 พ.ค. 17
23 พ.ค. 22
24 พ.ค. 19
25 พ.ค. 22
26 พ.ค. 18

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 38 km
Härkingen 52 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์