มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 พ.ย. 36
30 พ.ย. 10
01 ธ.ค. 3
02 ธ.ค. 37
03 ธ.ค. 6
04 ธ.ค. 3
05 ธ.ค. 13

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 พ.ย. 17
30 พ.ย. 19
01 ธ.ค. 26
02 ธ.ค. 12
03 ธ.ค. 17
04 ธ.ค. 20
05 ธ.ค. 19

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 พ.ย. 19
30 พ.ย. 23
01 ธ.ค. 37
02 ธ.ค. 26
03 ธ.ค. 41
04 ธ.ค. 45
05 ธ.ค. 36

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
29 พ.ย. 0
30 พ.ย. 0
01 ธ.ค. 0
02 ธ.ค. 0
03 ธ.ค. 0
04 ธ.ค. 1
05 ธ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์