มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 37
30 ก.ย. 57
01 ต.ค. 61
02 ต.ค. 50
03 ต.ค. 69
04 ต.ค. 46
05 ต.ค. 24

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 4
30 ก.ย. 7
01 ต.ค. 8
02 ต.ค. 2
03 ต.ค. 3
04 ต.ค. 10
05 ต.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 30
30 ก.ย. 18
01 ต.ค. 21
02 ต.ค. 12
03 ต.ค. 12
04 ต.ค. 22
05 ต.ค. 26

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 0
01 ต.ค. 0
02 ต.ค. 0
03 ต.ค. 0
04 ต.ค. 0
05 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์