มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
03 มิ.ย. 134
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 124
06 มิ.ย. 127
07 มิ.ย. 137
08 มิ.ย. 141
09 มิ.ย. 150

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
03 มิ.ย. 17
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 18
06 มิ.ย. 17
07 มิ.ย. 17
08 มิ.ย. 20
09 มิ.ย. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
03 มิ.ย. 8
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 16
06 มิ.ย. 18
07 มิ.ย. 15
08 มิ.ย. 21
09 มิ.ย. 18

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
03 มิ.ย. 0
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 0
06 มิ.ย. 0
07 มิ.ย. 0
08 มิ.ย. 0
09 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์