มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 100
21 พ.ค. 88
22 พ.ค. 104
23 พ.ค. 37
24 พ.ค. 47
25 พ.ค. 78
26 พ.ค. 88

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 19
21 พ.ค. 18
22 พ.ค. 10
23 พ.ค. 17
24 พ.ค. 12
25 พ.ค. 7
26 พ.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 30
21 พ.ค. 13
22 พ.ค. 14
23 พ.ค. 19
24 พ.ค. 25
25 พ.ค. 25
26 พ.ค. 13

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0
25 พ.ค. 0
26 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์