มลพิษในอากาศ Härkingen

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 ต.ค. 63
17 ต.ค. 45
18 ต.ค. 36
19 ต.ค. 24
20 ต.ค. 72
21 ต.ค. 70
22 ต.ค. 56

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 ต.ค. 14
17 ต.ค. 18
18 ต.ค. 17
19 ต.ค. 18
20 ต.ค. 15
21 ต.ค. 8
22 ต.ค. 4

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 ต.ค. 32
17 ต.ค. 29
18 ต.ค. 33
19 ต.ค. 34
20 ต.ค. 31
21 ต.ค. 23
22 ต.ค. 24

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 0
22 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Basel-Binningen 30 km
Beromünster 31 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์