มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 มิ.ย. 115
10 มิ.ย. 125
11 มิ.ย. 129
12 มิ.ย. 126
13 มิ.ย. 95
14 มิ.ย. 130
15 มิ.ย. 113

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 มิ.ย. 10
10 มิ.ย. 13
11 มิ.ย. 11
12 มิ.ย. 14
13 มิ.ย. 10
14 มิ.ย. 12
15 มิ.ย. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 มิ.ย. 4
10 มิ.ย. 4
11 มิ.ย. 4
12 มิ.ย. 3
13 มิ.ย. 3
14 มิ.ย. 4
15 มิ.ย. 4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
09 มิ.ย. 0
10 มิ.ย. 0
11 มิ.ย. 0
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0
15 มิ.ย. 0