มลพิษในอากาศ Rigi

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 60
30 ก.ย. 43
01 ต.ค. 44
02 ต.ค. 49
03 ต.ค. 61
04 ต.ค. 47
05 ต.ค. 76

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 2
01 ต.ค. 4
02 ต.ค. 1
03 ต.ค. 2
04 ต.ค. 5
05 ต.ค. 3

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 2
30 ก.ย. 4
01 ต.ค. 4
02 ต.ค. 2
03 ต.ค. 3
04 ต.ค. 4
05 ต.ค. 2

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 0
01 ต.ค. 0
02 ต.ค. 0
03 ต.ค. 0
04 ต.ค. 0
05 ต.ค. 0