มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 พ.ย. 28
30 พ.ย. 19
01 ธ.ค. 2
02 ธ.ค. 10
03 ธ.ค. 15
04 ธ.ค. 2
05 ธ.ค. 15

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 พ.ย. 16
30 พ.ย. 20
01 ธ.ค. 14
02 ธ.ค. 13
03 ธ.ค. 16
04 ธ.ค. 21
05 ธ.ค. 15

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 พ.ย. 19
30 พ.ย. 21
01 ธ.ค. 28
02 ธ.ค. 35
03 ธ.ค. 32
04 ธ.ค. 43
05 ธ.ค. 42

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
29 พ.ย. 0
30 พ.ย. 0
01 ธ.ค. 0
02 ธ.ค. 2
03 ธ.ค. 1
04 ธ.ค. 2
05 ธ.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์