มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 60
30 ก.ย. 52
01 ต.ค. 51
02 ต.ค. 51
03 ต.ค. 75
04 ต.ค. 45
05 ต.ค. 55

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 2
30 ก.ย. 7
01 ต.ค. 8
02 ต.ค. 2
03 ต.ค. 4
04 ต.ค. 11
05 ต.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 18
30 ก.ย. 24
01 ต.ค. 21
02 ต.ค. 8
03 ต.ค. 11
04 ต.ค. 22
05 ต.ค. 24

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 0
01 ต.ค. 0
02 ต.ค. 0
03 ต.ค. 0
04 ต.ค. 0
05 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์