มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 121
21 พ.ค. 104
22 พ.ค. 107
23 พ.ค. 89
24 พ.ค. 66
25 พ.ค. 98
26 พ.ค. 95

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 13
21 พ.ค. 18
22 พ.ค. 11
23 พ.ค. 17
24 พ.ค. 8
25 พ.ค. 6
26 พ.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 13
21 พ.ค. 9
22 พ.ค. 13
23 พ.ค. 17
24 พ.ค. 10
25 พ.ค. 12
26 พ.ค. 11

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0
25 พ.ค. 0
26 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์