มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มิ.ย. 133
17 มิ.ย. 167
18 มิ.ย. 153
19 มิ.ย. 124
20 มิ.ย. 87
21 มิ.ย. 104
22 มิ.ย. 96

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มิ.ย. 15
17 มิ.ย. 20
18 มิ.ย. 19
19 มิ.ย. 22
20 มิ.ย. 30
21 มิ.ย. 14
22 มิ.ย. 8

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 20
17 มิ.ย. 22
18 มิ.ย. 13
19 มิ.ย. 9
20 มิ.ย. 12
21 มิ.ย. 9
22 มิ.ย. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 0
17 มิ.ย. 0
18 มิ.ย. 0
19 มิ.ย. 0
20 มิ.ย. 0
21 มิ.ย. 0
22 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์