มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
24 ม.ค. 17
25 ม.ค. 32
26 ม.ค.
27 ม.ค.
28 ม.ค.
29 ม.ค.
30 ม.ค. 42

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
24 ม.ค. 13
25 ม.ค. 11
26 ม.ค.
27 ม.ค.
28 ม.ค.
29 ม.ค.
30 ม.ค. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
24 ม.ค. 22
25 ม.ค. 19
26 ม.ค.
27 ม.ค.
28 ม.ค.
29 ม.ค.
30 ม.ค. 18

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
24 ม.ค. 0
25 ม.ค. 0
26 ม.ค.
27 ม.ค.
28 ม.ค.
29 ม.ค.
30 ม.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์