มลพิษในอากาศ Zürich

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 71
16 ต.ค. 57
17 ต.ค. 62
18 ต.ค. 40
19 ต.ค. 37
20 ต.ค. 75
21 ต.ค. 78

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 14
16 ต.ค. 17
17 ต.ค. 24
18 ต.ค. 21
19 ต.ค. 16
20 ต.ค. 11
21 ต.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 33
16 ต.ค. 35
17 ต.ค. 30
18 ต.ค. 33
19 ต.ค. 37
20 ต.ค. 28
21 ต.ค. 18

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 2
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 1
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 5 km
Tänikon 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์