มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 66
16 ต.ค. 57
17 ต.ค. 55
18 ต.ค. 24
19 ต.ค. 37
20 ต.ค. 68
21 ต.ค. 78

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 12
16 ต.ค. 14
17 ต.ค. 21
18 ต.ค. 18
19 ต.ค. 15
20 ต.ค. 11
21 ต.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 24
16 ต.ค. 25
17 ต.ค. 20
18 ต.ค. 26
19 ต.ค. 27
20 ต.ค. 22
21 ต.ค. 15

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์