มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
23 พ.ย. 5
24 พ.ย. 10
25 พ.ย. 2
26 พ.ย. 2
27 พ.ย. 2
28 พ.ย. 3
29 พ.ย. 29

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
23 พ.ย. 31
24 พ.ย. 30
25 พ.ย. 25
26 พ.ย. 22
27 พ.ย. 17
28 พ.ย. 13
29 พ.ย. 14

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
23 พ.ย. 36
24 พ.ย. 33
25 พ.ย. 35
26 พ.ย. 38
27 พ.ย. 35
28 พ.ย. 33
29 พ.ย. 24

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
23 พ.ย. 2
24 พ.ย. 2
25 พ.ย. 0
26 พ.ย. 0
27 พ.ย. 0
28 พ.ย. 0
29 พ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์