มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 64
30 ก.ย. 52
01 ต.ค. 49
02 ต.ค. 51
03 ต.ค. 74
04 ต.ค. 44
05 ต.ค. 33

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 2
30 ก.ย. 7
01 ต.ค. 7
02 ต.ค. 2
03 ต.ค. 5
04 ต.ค. 12
05 ต.ค. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 13
30 ก.ย. 16
01 ต.ค. 13
02 ต.ค. 5
03 ต.ค. 6
04 ต.ค. 21
05 ต.ค. 18

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 0
01 ต.ค. 0
02 ต.ค. 0
03 ต.ค. 0
04 ต.ค. 0
05 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์