มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 117
21 พ.ค. 99
22 พ.ค. 101
23 พ.ค. 82
24 พ.ค. 64
25 พ.ค. 98
26 พ.ค. 96

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 13
21 พ.ค. 17
22 พ.ค. 10
23 พ.ค. 16
24 พ.ค. 8
25 พ.ค. 6
26 พ.ค. 6

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 18
21 พ.ค. 7
22 พ.ค. 17
23 พ.ค. 18
24 พ.ค. 10
25 พ.ค. 8
26 พ.ค. 12

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0
25 พ.ค. 0
26 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์