มลพิษในอากาศ Dübendorf

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
08 มิ.ย. 84
09 มิ.ย. 96
10 มิ.ย. 105
11 มิ.ย. 120
12 มิ.ย. 137
13 มิ.ย. 106
14 มิ.ย. 125

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
08 มิ.ย. 7
09 มิ.ย. 14
10 มิ.ย. 13
11 มิ.ย. 12
12 มิ.ย. 18
13 มิ.ย. 10
14 มิ.ย. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
08 มิ.ย. 12
09 มิ.ย. 9
10 มิ.ย. 12
11 มิ.ย. 13
12 มิ.ย. 16
13 มิ.ย. 11
14 มิ.ย. 11

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
08 มิ.ย. 0
09 มิ.ย. 0
10 มิ.ย. 0
11 มิ.ย. 0
12 มิ.ย. 0
13 มิ.ย. 0
14 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Zürich 5 km
Tänikon 24 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์