มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
16 มิ.ย. 136
17 มิ.ย. 164
18 มิ.ย. 147
19 มิ.ย. 130
20 มิ.ย. 93
21 มิ.ย. 100
22 มิ.ย. 92

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
16 มิ.ย. 12
17 มิ.ย. 15
18 มิ.ย. 18
19 มิ.ย. 21
20 มิ.ย. 27
21 มิ.ย. 17
22 มิ.ย. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
16 มิ.ย. 7
17 มิ.ย. 7
18 มิ.ย. 7
19 มิ.ย. 6
20 มิ.ย. 4
21 มิ.ย. 6
22 มิ.ย. 5

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์