มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
03 มิ.ย. 130
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 123
06 มิ.ย. 127
07 มิ.ย. 142
08 มิ.ย. 148
09 มิ.ย. 148

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
03 มิ.ย. 16
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 13
06 มิ.ย. 13
07 มิ.ย. 15
08 มิ.ย. 14
09 มิ.ย. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
03 มิ.ย. 6
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 6
06 มิ.ย. 6
07 มิ.ย. 7
08 มิ.ย. 6
09 มิ.ย. 7

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์