มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 59
30 ก.ย. 60
01 ต.ค. 42
02 ต.ค. 51
03 ต.ค. 78
04 ต.ค. 38
05 ต.ค. 15

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 2
30 ก.ย. 6
01 ต.ค. 5
02 ต.ค. 1
03 ต.ค. 3
04 ต.ค. 7
05 ต.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 5
30 ก.ย. 10
01 ต.ค. 7
02 ต.ค. 3
03 ต.ค. 4
04 ต.ค. 7
05 ต.ค. 9

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์