มลพิษในอากาศ Tänikon

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
23 พ.ย. 5
24 พ.ย. 8
25 พ.ย. 12
26 พ.ย. 3
27 พ.ย. 3
28 พ.ย. 6
29 พ.ย. 31

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
23 พ.ย. 21
24 พ.ย. 23
25 พ.ย. 15
26 พ.ย. 13
27 พ.ย. 10
28 พ.ย. 11
29 พ.ย. 15

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
23 พ.ย. 22
24 พ.ย. 21
25 พ.ย. 21
26 พ.ย. 21
27 พ.ย. 27
28 พ.ย. 31
29 พ.ย. 15

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Dübendorf 24 km
Zürich 29 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์