มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 91
21 พ.ค. 86
22 พ.ค. 101
23 พ.ค. 85
24 พ.ค. 69
25 พ.ค. 82
26 พ.ค. 87

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 16
21 พ.ค. 20
22 พ.ค. 19
23 พ.ค. 24
24 พ.ค. 8
25 พ.ค. 5
26 พ.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 26
21 พ.ค. 21
22 พ.ค. 22
23 พ.ค. 24
24 พ.ค. 21
25 พ.ค. 14
26 พ.ค. 12

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์