มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
11 พ.ค. 64
12 พ.ค. 76
13 พ.ค. 74
14 พ.ค. 63
15 พ.ค. 54
16 พ.ค. 46
17 พ.ค. 44

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
11 พ.ค. 5
12 พ.ค. 5
13 พ.ค. 5
14 พ.ค. 4
15 พ.ค. 5
16 พ.ค. 3
17 พ.ค. 5

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
11 พ.ค. 27
12 พ.ค. 27
13 พ.ค. 18
14 พ.ค. 24
15 พ.ค. 22
16 พ.ค. 18
17 พ.ค. 23

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์