มลพิษในอากาศ โลซาน

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 45
30 ก.ย. 45
01 ต.ค. 35
02 ต.ค. 53
03 ต.ค. 52
04 ต.ค. 53
05 ต.ค. 28

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 3
30 ก.ย. 4
01 ต.ค. 7
02 ต.ค. 3
03 ต.ค. 5
04 ต.ค. 8
05 ต.ค. 10

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 25
30 ก.ย. 18
01 ต.ค. 23
02 ต.ค. 18
03 ต.ค. 22
04 ต.ค. 17
05 ต.ค. 32

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 40 km
Sion 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์