มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
03 มิ.ย. 114
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 111
06 มิ.ย. 117
07 มิ.ย. 130
08 มิ.ย. 131
09 มิ.ย. 111

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
03 มิ.ย. 13
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 12
06 มิ.ย. 18
07 มิ.ย. 22
08 มิ.ย. 14
09 มิ.ย. 13

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
03 มิ.ย. 11
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 14
06 มิ.ย. 16
07 มิ.ย. 17
08 มิ.ย. 10
09 มิ.ย. 12

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์