มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 63
30 ก.ย. 44
01 ต.ค. 47
02 ต.ค. 53
03 ต.ค. 65
04 ต.ค. 57
05 ต.ค. 54

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 6
30 ก.ย. 6
01 ต.ค. 8
02 ต.ค. 5
03 ต.ค. 7
04 ต.ค. 12
05 ต.ค. 15

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 19
30 ก.ย. 15
01 ต.ค. 19
02 ต.ค. 14
03 ต.ค. 14
04 ต.ค. 18
05 ต.ค. 26

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์