มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
09 มิ.ย. 77
10 มิ.ย. 107
11 มิ.ย. 102
12 มิ.ย. 104
13 มิ.ย. 85
14 มิ.ย. 104
15 มิ.ย. 41

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
09 มิ.ย. 8
10 มิ.ย. 10
11 มิ.ย. 14
12 มิ.ย. 12
13 มิ.ย. 13
14 มิ.ย. 17
15 มิ.ย. 19

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
09 มิ.ย. 13
10 มิ.ย. 15
11 มิ.ย. 21
12 มิ.ย. 16
13 มิ.ย. 9
14 มิ.ย. 13
15 มิ.ย. 14

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์