มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
23 พ.ย. 5
24 พ.ย. 7
25 พ.ย. 4
26 พ.ย. 6
27 พ.ย. 4
28 พ.ย. 9
29 พ.ย. 3

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
23 พ.ย. 24
24 พ.ย. 28
25 พ.ย. 30
26 พ.ย. 31
27 พ.ย. 31
28 พ.ย. 20
29 พ.ย. 20

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
23 พ.ย. 52
24 พ.ย. 54
25 พ.ย. 51
26 พ.ย. 54
27 พ.ย. 62
28 พ.ย. 54
29 พ.ย. 33

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์