มลพิษในอากาศ Sion

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 123
21 พ.ค. 97
22 พ.ค. 93
23 พ.ค. 93
24 พ.ค. 78
25 พ.ค. 88
26 พ.ค. 92

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 16
21 พ.ค. 18
22 พ.ค. 18
23 พ.ค. 26
24 พ.ค. 14
25 พ.ค. 8
26 พ.ค. 7

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 15
21 พ.ค. 11
22 พ.ค. 13
23 พ.ค. 16
24 พ.ค. 11
25 พ.ค. 11
26 พ.ค. 8

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Payerne 73 km
โลซาน 62 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์