มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 61
16 ต.ค. 87
17 ต.ค. 73
18 ต.ค. 69
19 ต.ค. 42
20 ต.ค. 67
21 ต.ค. 70

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 1
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 2

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 0
16 ต.ค. 0
17 ต.ค. 0
18 ต.ค. 0
19 ต.ค. 0
20 ต.ค. 0
21 ต.ค. 3