มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 71
21 พ.ค. 68
22 พ.ค. 67
23 พ.ค. 70
24 พ.ค. 81
25 พ.ค. 69
26 พ.ค. 73

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 8
21 พ.ค. 8
22 พ.ค. 12
23 พ.ค. 17
24 พ.ค. 3
25 พ.ค. 1
26 พ.ค. 1

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0
25 พ.ค. 0
26 พ.ค. 0

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0
25 พ.ค. 0
26 พ.ค. 0