มลพิษในอากาศ Jungfraujoch

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ย. 69
21 พ.ย. 70
22 พ.ย. 60
23 พ.ย. 67
24 พ.ย. 60
25 พ.ย. 63
26 พ.ย. 60

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ย. 0
21 พ.ย. 0
22 พ.ย. 0
23 พ.ย. 0
24 พ.ย. 1
25 พ.ย. 0
26 พ.ย. 0

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ย. 0
21 พ.ย. 1
22 พ.ย.
23 พ.ย.
24 พ.ย. 1
25 พ.ย.
26 พ.ย.

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ย. 0
21 พ.ย. 0
22 พ.ย. 0
23 พ.ย. 0
24 พ.ย. 0
25 พ.ย. 0
26 พ.ย. 0