มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
19 พ.ย. 3
20 พ.ย. 69
21 พ.ย. 8
22 พ.ย. 10
23 พ.ย. 12
24 พ.ย. 3
25 พ.ย. 2

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
19 พ.ย. 18
20 พ.ย. 8
21 พ.ย. 5
22 พ.ย. 20
23 พ.ย. 20
24 พ.ย. 29
25 พ.ย. 29

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
19 พ.ย. 28
20 พ.ย. 12
21 พ.ย. 12
22 พ.ย. 26
23 พ.ย. 28
24 พ.ย. 37
25 พ.ย. 35

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
19 พ.ย. 2
20 พ.ย. 0
21 พ.ย. 2
22 พ.ย. 2
23 พ.ย. 2
24 พ.ย. 3
25 พ.ย. 3

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์