มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 37
30 ก.ย. 29
01 ต.ค. 50
02 ต.ค. 65
03 ต.ค. 74
04 ต.ค. 63
05 ต.ค. 60

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 8
30 ก.ย. 4
01 ต.ค. 8
02 ต.ค. 6
03 ต.ค. 8
04 ต.ค. 8
05 ต.ค. 12

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 12
30 ก.ย. 9
01 ต.ค. 11
02 ต.ค. 7
03 ต.ค. 12
04 ต.ค. 15
05 ต.ค. 11

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 0
01 ต.ค. 0
02 ต.ค. 0
03 ต.ค. 0
04 ต.ค. 0
05 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์