มลพิษในอากาศ Locarno-Magadino

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 73
16 ต.ค. 85
17 ต.ค. 74
18 ต.ค. 68
19 ต.ค. 48
20 ต.ค. 43
21 ต.ค. 59

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 12
16 ต.ค. 13
17 ต.ค. 13
18 ต.ค. 11
19 ต.ค. 16
20 ต.ค. 14
21 ต.ค. 20

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 16
16 ต.ค. 19
17 ต.ค. 12
18 ต.ค. 15
19 ต.ค. 19
20 ต.ค. 15
21 ต.ค. 13

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 1
17 ต.ค. 1
18 ต.ค. 1
19 ต.ค. 1
20 ต.ค. 1
21 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Lugano 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์