มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
03 มิ.ย. 138
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 106
06 มิ.ย. 129
07 มิ.ย. 141
08 มิ.ย. 141
09 มิ.ย. 120

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
03 มิ.ย. 8
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 5
06 มิ.ย. 8
07 มิ.ย. 10
08 มิ.ย. 7
09 มิ.ย. 11

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
03 มิ.ย. 8
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 7
06 มิ.ย. 9
07 มิ.ย. 9
08 มิ.ย. 7
09 มิ.ย. 9

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
03 มิ.ย. 0
04 มิ.ย.
05 มิ.ย. 0
06 มิ.ย. 0
07 มิ.ย. 0
08 มิ.ย. 0
09 มิ.ย. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์