มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
15 ต.ค. 76
16 ต.ค. 89
17 ต.ค. 86
18 ต.ค. 81
19 ต.ค. 64
20 ต.ค. 39
21 ต.ค. 71

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
15 ต.ค. 17
16 ต.ค. 19
17 ต.ค. 16
18 ต.ค. 14
19 ต.ค. 23
20 ต.ค. 26
21 ต.ค. 17

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 25
16 ต.ค. 21
17 ต.ค. 20
18 ต.ค. 22
19 ต.ค. 28
20 ต.ค. 28
21 ต.ค. 25

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
15 ต.ค. 2
16 ต.ค. 2
17 ต.ค. 2
18 ต.ค. 2
19 ต.ค. 3
20 ต.ค. 2
21 ต.ค. 1

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์