มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
20 พ.ค. 167
21 พ.ค. 144
22 พ.ค. 131
23 พ.ค. 115
24 พ.ค. 81
25 พ.ค. 89
26 พ.ค. 131

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
20 พ.ค. 17
21 พ.ค. 25
22 พ.ค. 22
23 พ.ค. 25
24 พ.ค. 18
25 พ.ค. 9
26 พ.ค. 9

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 13
21 พ.ค. 12
22 พ.ค. 10
23 พ.ค. 11
24 พ.ค. 15
25 พ.ค. 12
26 พ.ค. 10

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
20 พ.ค. 0
21 พ.ค. 0
22 พ.ค. 0
23 พ.ค. 0
24 พ.ค. 0
25 พ.ค. 0
26 พ.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์