มลพิษในอากาศ Lugano

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 58
30 ก.ย. 24
01 ต.ค. 55
02 ต.ค. 86
03 ต.ค. 82
04 ต.ค. 87
05 ต.ค. 22

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 11
30 ก.ย. 5
01 ต.ค. 6
02 ต.ค. 6
03 ต.ค. 7
04 ต.ค. 11
05 ต.ค. 18

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 19
30 ก.ย. 18
01 ต.ค. 17
02 ต.ค. 12
03 ต.ค. 18
04 ต.ค. 21
05 ต.ค. 21

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂)

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 0
01 ต.ค. 0
02 ต.ค. 0
03 ต.ค. 0
04 ต.ค. 0
05 ต.ค. 0

สถานีวัดอื่นๆ

สถานีตรวจวัด ระยะทาง
Locarno-Magadino 18 km

ค่าวัดสารมลพิษในอากาศ สวิตเซอร์แลนด์