มลพิษในอากาศ Davos

โอโซน (O₃)

โอโซน
µg/m³
29 ก.ย. 49
30 ก.ย. 28
01 ต.ค. 40
02 ต.ค. 53
03 ต.ค. 55
04 ต.ค. 61
05 ต.ค. 67

แหล่งข้อมูล: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก (PM₁₀)

อนุภาคฝุ่นขนาดเล็ก
µg/m³
29 ก.ย. 0
30 ก.ย. 0
01 ต.ค. 1
02 ต.ค. 1
03 ต.ค. 0
04 ต.ค. 2
05 ต.ค. 1

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂)

ไนโตรเจนไดออกไซด์
µg/m³
29 ก.ย. 2
30 ก.ย. 2
01 ต.ค. 3
02 ต.ค. 2
03 ต.ค. 1
04 ต.ค. 2
05 ต.ค. 2