รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศแอลจีเรีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. Djanet 14 °C
2. In Salah 12 °C
3. Tamanrasset 11 °C
بجاية 11 °C
5. Jijel 10 °C
ولاية الجزائر 10 °C
Chlef 10 °C
8. Illizi 9 °C
ولاية تندوف 9 °C
10. عنابة 8 °C
In Amenas 8 °C
El Oued 8 °C

ลมแรงจัด

1. بجاية 25 km/h
2. In Amenas 14 km/h
3. باتنة 11 km/h
El Golea 11 km/h
ولاية تبسة 11 km/h
ولاية الجزائر 11 km/h
Adrar 11 km/h
Tiaret 11 km/h
In Salah 11 km/h
ولاية تندوف 11 km/h
سطيف 11 km/h
Djanet 11 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. El-Bayadh -1 °C
2. Mecheria 3 °C
El Golea 3 °C
ولاية تبسة 3 °C
Constantine 3 °C
6. باتنة 4 °C
Mascara Griss 4 °C
Tiaret 4 °C
ولاية بشار 4 °C
سطيف 4 °C
ولاية الأغواط 4 °C
12. Touggourt 6 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Tamanrasset 19 %
2. Djanet 23 %
3. In Amenas 25 %
4. In Salah 30 %
5. ولاية تندوف 37 %
6. ولاية بشار 38 %
7. Adrar 39 %
8. Timimoun 42 %
9. غرداية 45 %
10. Illizi 46 %
11. El Golea 65 %
ورقلة 65 %