รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศกาบอง

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mouila 33 °C
2. Port-Gentil 30 °C
Lambaréné 30 °C
4. Libreville 29 °C
5. Bitam 28 °C
6. Lastoursville 24 °C
7. Franceville 23 °C

ลมแรงจัด

1. Franceville 18 km/h
2. Port-Gentil 14 km/h
3. Libreville 11 km/h
4. Mouila 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Franceville 23 °C
2. Lastoursville 24 °C
3. Bitam 28 °C
4. Libreville 29 °C
5. Port-Gentil 30 °C
Lambaréné 30 °C
7. Mouila 33 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Mouila 63 %
2. Libreville 70 %
Port-Gentil 70 %
Bitam 70 %
5. Lambaréné 75 %
6. Lastoursville 89 %
7. Franceville 94 %