รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ จอร์เจีย

อุณหภูมิสูงสุด

1. ბათუმი 11 °C
2. Kopitnari 8 °C
3. ทบิลิซิ -2 °C

ลมแรงจัด

1. ბათუმი 38 km/h
2. Kopitnari 32 km/h
3. ทบิลิซิ 0 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ทบิลิซิ -2 °C
2. Kopitnari 8 °C
3. ბათუმი 10 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. ბათუმი 26 %
2. Kopitnari 31 %
3. ทบิลิซิ 80 %