รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศโอมาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. صلالة 22 °C
2. Muscat 20 °C
3. Suhar 17 °C
4. Khassab 15 °C

ลมแรงจัด

1. Suhar 18 km/h
2. Khassab 7 km/h
Muscat 7 km/h
4. صلالة 4 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Khassab 15 °C
2. Suhar 17 °C
3. Muscat 20 °C
4. صلالة 22 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Muscat 78 %
2. Khassab 88 %
3. Suhar 94 %
صلالة 94 %