รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ประเทศเติร์กเมนิสถาน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Mary 9 °C
2. Aşgabat 6 °C
Turkmenbashi 6 °C
4. Türkmenabat 5 °C
5. Dashoguz 2 °C

ลมแรงจัด

1. Dashoguz 25 km/h
2. Turkmenbashi 14 km/h
Mary 14 km/h
4. Türkmenabat 7 km/h
Aşgabat 7 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. Dashoguz 2 °C
2. Türkmenabat 5 °C
3. Aşgabat 6 °C
Turkmenbashi 6 °C
5. Mary 9 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Turkmenbashi 45 %
2. Aşgabat 56 %
3. Mary 66 %
4. Dashoguz 75 %
5. Türkmenabat 81 %