รายการยอดนิยมของสภาพอากาศ ไต้หวัน

อุณหภูมิสูงสุด

1. Gaoxiong 22 °C
2. Taidong 21 °C
Ali Shan 21 °C
4. Taizhong 14 °C
5. ไทเป 13 °C
ไทเป 13 °C

ลมแรงจัด

1. Taizhong 61 km/h
2. Ali Shan 50 km/h
3. ไทเป 47 km/h
4. Taidong 43 km/h
5. ไทเป 29 km/h
6. Gaoxiong 22 km/h

อุณหภูมิต่ำสุด

1. ไทเป 12 °C
ไทเป 12 °C
3. Taizhong 14 °C
4. Taidong 20 °C
Ali Shan 20 °C
6. Gaoxiong 21 °C

ความชื้นต่ำสุด

1. Gaoxiong 48 %
Ali Shan 48 %
3. Taizhong 57 %
4. ไทเป 58 %
5. ไทเป 62 %
6. Taidong 71 %