อากาศเชิงชีวภาพ Le Moléson

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน ศุกร์27/01 เสาร์28/01
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
ศุกร์ 27 มกราคม 2023, 6 น. | MeteoNews