อากาศเชิงชีวภาพ Jungfraujoch

อากาศเชิงชีวภาพ

การคาดคะเน อังคาร31/01 พุธ01/02
ระบบประสาทอิสระ
รูมาติซึม
หัวใจ/ระบบไหลเวียน
กระเพาะอาหาร/ลำไส้
ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิตต่ำ
ปวดศีรษะ/ไมเกรน
ทางเดินหายใจ
จันทร์ 30 มกราคม 2023, 17 น. | MeteoNews