เว็บแคม Interlaken

Neuhaus

สภาพอากาศ Webcam Interlaken

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Neuhaus Golf- und Strandhotel; pmcjoder.ch

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Interlaken (580 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: หย่อมหมอก
อุณหภูมิ -1.4 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 7 ธันวาคม 2022, 00:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง