เว็บแคม Beucha (Brandis)

สภาพอากาศ Webcam Beucha (Brandis)

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: webcam-beucha.de

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Beucha (Brandis) (132 m)
อุณหภูมิ 16.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: ตะวันตก
วัดเมื่อเวลา: อาทิตย์ 25 กันยายน 2022, 12:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Webcam Beucha

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง