เว็บแคม Chamonix-Mont-Blanc

สภาพอากาศ Webcam Chamonix-Mont-Blanc

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Chamonet

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Chamonix-Mont-Blanc (1042 m)
อุณหภูมิ 11.4 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: ไร้ทิศ
วัดเมื่อเวลา: พุธ 10 สิงหาคม 2022, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง