เว็บแคม Ulrichen

Hotel Astoria Ulrichen

สภาพอากาศ Webcam Ulrichen

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Hotel Astoria Ulrichen

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Ulrichen (1345 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้าโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่
อุณหภูมิ 14.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 17 สิงหาคม 2022, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง