เว็บแคม Steinen

Steinerberg

สภาพอากาศ Webcam Steinen

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Steinen (474 m)
อุณหภูมิ 19.1 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 20 km/hทิศทางลม: ใต้
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 10 พฤษภาคม 2021, 06:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Paul Schuler

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง