เว็บแคม Manching

Klenzepark

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: feratel.com

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Manching (367 m)
อุณหภูมิ 16 °C
ลม 5 km/hทิศทางลม: ตะวันออก
ความชื้น 65 %
วัดเมื่อเวลา: พุธ 10 สิงหาคม 2022, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: METAR

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง