เว็บแคม Rorschach

Computechnic AG

สภาพอากาศ Webcam Rorschach

แหล่งข้อมูล: Computechnic AG

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Rorschach (400 m)
อุณหภูมิ 17.2 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 2 km/hทิศทางลม: ใต้
วัดเมื่อเวลา: พุธ 10 สิงหาคม 2022, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Stadt Rorschach

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง