เว็บแคม Uetliberg

Uto Kulm

สภาพอากาศ Webcam Uetliberg

แหล่งข้อมูล: Uto Kulm

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Uetliberg (869 m)
อุณหภูมิ 19.4 °C
ลม 17 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงใต้
ลมปานกลาง 28 km/h
วัดเมื่อเวลา: พุธ 17 สิงหาคม 2022, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง