เว็บแคม Luzern

Luzern

สภาพอากาศ Webcam Luzern

แหล่งข้อมูล: Luzerner Kantonsspital

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Luzern (456 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้าโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่
อุณหภูมิ 17.5 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2022, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง