เว็บแคม Delémont

Delémont

สภาพอากาศ Webcam Delémont

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Jura Tourisme

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Delémont (439 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้าโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่
อุณหภูมิ 11.8 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 10 สิงหาคม 2022, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง