เว็บแคม Col des Mosses

Les Mosses

สภาพอากาศ Webcam Col des Mosses

แหล่งข้อมูล: Leysin Télé

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Col des Mosses (1445 m)
อุณหภูมิ 12.9 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 5 km/hทิศทางลม: ตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเมื่อเวลา: พุธ 10 สิงหาคม 2022, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง