เว็บแคม บาเซิล

Basel / Gymnasium Bäumlihof

สภาพอากาศ Webcam Basel

แหล่งข้อมูล: Bäumlihof Gymnasium

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: บาเซิล (260 m)
อุณหภูมิ 19.9 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: ศุกร์ 12 สิงหาคม 2022, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, Wetter Bergalingerstrasse

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง