เว็บแคม Zinal

Zinal - Téléphérique (2700m)

สภาพอากาศ Webcam Zinal

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: TRINUM

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง