เว็บแคม Tour Eiffel

สภาพอากาศ Webcam Tour Eiffel

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: meteoparis

บันทึกภาพนี้ไว้ถาวร

สถานการณ์อากาศที่น่าตื่นเต้นบนเว็บแคมนี้ใช่หรือไม่ บันทึกภาพนี้เก็บไว้ตลอดกาล และแบ่งปันภาพนี้ให้กับคนอื่นๆ หลังจากบันทึกไว้เป็นข้อมูลถาวรแล้ว คุณจะได้รับ URL ที่ใช้ได้ถาวร เพื่อใช้กับ Facebook, Twitter, E-Mails ฯลฯค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Tour Eiffel (330 m)
อุณหภูมิ 5.8 °C
ลม 35 km/hทิศทางลม: เหนือ
ลมปานกลาง 48 km/h
วัดเมื่อเวลา: เสาร์ 17 เมษายน 2021, 01:00 น.แหล่งข้อมูล: meteofrance

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง