เว็บแคม Gryon

Gryon - Les Chaux

สภาพอากาศ Webcam Gryon

แหล่งข้อมูล: Télé Villars Gryon Diablerets

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง