เว็บแคม Andermatt

Andermatt City

สภาพอากาศ Webcam Andermatt

แหล่งข้อมูล: Andermatt Swiss Alps

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Andermatt (1442 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: หมอก
อุณหภูมิ 12.5 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 8 สิงหาคม 2022, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง