เว็บแคม Ulrichen

Ulrichen - Nordisches Zentrum

สภาพอากาศ Webcam Ulrichen

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: Obergoms Tourismus

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Ulrichen (1345 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ปลอดโปร่ง
อุณหภูมิ 14.3 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
วัดเมื่อเวลา: พุธ 17 สิงหาคม 2022, 02:00 น.แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง