เว็บแคม Flughafen Paderborn/Lippstadt

Stadt Paderborn

สภาพอากาศ Webcam Flughafen Paderborn/Lippstadt

เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: PanoCloud

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Flughafen Paderborn/Lippstadt (213 m)
ลักษณะสภาพอากาศ สภาพอากาศ: ฟ้าโปร่งใสเป็นส่วนใหญ่
อุณหภูมิ 19 °C
ลม 15 km/hทิศทางลม: ใต้
วัดเมื่อเวลา: พุธ 17 สิงหาคม 2022, 03:00 น.แหล่งข้อมูล: METAR

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง