เว็บแคม Solothurn

Solothurn Stadt

สภาพอากาศ Webcam Solothurn

แหล่งข้อมูล: GA Weissenstein GmbH

ค่าวัดปัจจุบัน

สถานีตรวจวัด: Solothurn (432 m)
อุณหภูมิ 13.7 °C
หยาดน้ำฟ้า 0.0 mm
ลม 0 km/hทิศทางลม: เหนือ
วัดเมื่อเวลา: จันทร์ 8 สิงหาคม 2022, 04:00 น.แหล่งข้อมูล: ผู้ร่วมธุรกิจของ, www.wetterdaten-solothurn.ch

เว็บแคมเพ่ิมเติมในบริเวณใกล้เคียง